Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

dojo hoshizora zooantika011 Batodo

PRESNIMAVANJE SA VHS NA DVD


PRESNIMAVANJE NA DVD SA:
VHS, VHS-C, DIGITAL 8, MINI DV KASETA
STARIH 8mm i SUPER 8mm TRAKA

PRAVLJENJE DVD - VIDEA OD SNIMAKA SA:
MOBILNIH TELEFONA I DIGITALNIH FOTO APARATA.

ROK IZRADE ZA OVU VRSTU USLUGA JE 2-3 DANA.prebacivanje sa videa na dvd

levo